ADDRESS:  Polish Ship Managers’ Association Pulaskiego 6 Street 81-368 Gdynia  POLAND 
                          2015-2018© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DLA CZŁONKÓW PZZS DLA CZŁONKÓW PZZS DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
2nd MARE FORUM POLAND Pierwsze   MARE   FORUM   POLAND   odbyła   się   w   Hotelu   Sheraton   w Sopocie.   Konferencja   ta      jest   jednym   z   najważniejszych   wydarzeń   w świecie   shippingu,   a   w   wśród   jej   uczestników   znalazło   się   wielu reprezentantów polskiej jak i światowej gospodarki morskiej. Dyskusja została podzielona na dwa panele:   1) Where is the Global Shipping Industry Heading? 2)   The   Polish   Differentiation   Story.   What   can   the   Polish   Maritime Industry   do   for   the   international   shipping.   Meet   the   Polish   Maritime Industry. Polski    Związek    Zarządców    Statków    również    wziął    udział    w    tym wydarzeniu     jako     jeden     ze     Sponsorów.     Prezes     Zarządu     Irek Kuligowski    [Green   Management],   Dariusz   Jellonnek    [V   Ships]   oraz sekretarz   Związku   -   Radosław   Stefaniak   uczestniczyli   w   konferencji jako prelegenci.  Irek   Kuligowski   [prezentacja:   Ships   without   Engineers   on   Board, or    going    back    to    the    beginnings ]    ukazał    uczestnikom    jak perspektywa      wprowadzenia      jednostek      autonomicznych      może potencjalnie   zmienić   morski   rynek   pracy   -   szczególnie   jeśli   chodzi   o pozycję    mechaników    okrętowych,    których    już    zaczyna    brakować. Przedstawił   przy   tym   koncepcje   testowane   obecnie   na   jednostkach próbnych przez DNV GL oraz Rolls Royce. Darek     Jellonnek     natomiast     poruszył     sytuację     na     europejskim morskim   rynku   pracy   -   szczególnie   utrzymujące   się   trendy   redukcji liczby   oficerów   i   marynarzy   z   krajów   europejskich   oraz   ostrej   walki konkurencyjnej    pomiędzy    nimi    a    marynarzami    z    obszaru    byłego ZSRR i Dalekiego Wschodu.  [NASTĘPNA STRONA]
POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW wspierają:
2nd MARE FORUM POLAND - Galeria
Fot: C.Spigarski [Oficyna Morska]