ADDRESS:  Polish Ship Managers’ Association Pulaskiego 6 Street 81-368 Gdynia  POLAND 
                          2015-2018© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
2nd MARE FORUM POLAND Radosław    Stefaniak    z    kolei    przedstawił    uczestnikom    konferencji obecne   trendy   w   polskiej   branży   ship   managementowej   -   co   było powodami   upadku   polskich   armatorów   i   jak   na   ich   miejscu   rozwinął się coraz dynamiczniejszy sektor usług ship managementowych. Sponsorując   takie   wydarzenia,   Polski   Związek   Zarządców   Statków ma   nadzieje   na   przywrócenie   Polski   na   światową   mapę   konferencji morskich    jak    również    przedstawienie    tej    nowej,    acz    wyjątkowo dynamicznie   rozwijającego   się   ship   managementu   jako   alternatywy w   czasach   globalnego   kryzysu   w   shippingu   jak   również   klucza   do rewitalizacji polskiej gospodarki morskiej.  Większość   polskich   ship   managerów   zostało   utworzonych   po   2008 przez   przekształcenie   agencji   załogowych,   lecz   ten   sektor   już   jest odpowiedzialny   za   zarządzanie   co   najmniej   204   statkami    o   łącznym tonażu   2,4   mln   DWT    [liczba   ta   nie   obejmuje   statków   zarządzanych przez   ship   managerów,   którzy   nie   są   członkami   PZZS].   Te   liczby dowodzą   iż   obecnie   to   polscy   ship   managerowie   są   dominującymi podmiotami    na    polskim    rynku    shippingowym,    wypierając    polskich armatorów [ 9 6 statków   o tonażu ok. 2,3 mln DWT ] Wyciągnięto   stąd   wniosek,   że   Polsce   -   po   katastrofalnych   latach   90- tych    i    powolnym    wzroście    lat    00-tych    -    udało    się    zmienić    w rozwijający   się   rynek   usług   ship   managementowych   i   osiągnąć   na tym   polu   spory   sukces.   Mając   na   względzie   te   fakty,   Polski   Związek Zarządców    Statków    spogląda    jeszcze    dalej    w    przyszłość    -    by utworzyć   Pomeranian   Ship   Management   Center   i   udzielić   wszelkiej pomocy    tym,    którzy    zapragną    zrealizować    ten    cel    razem    ze Związkiem i wejść na polski rynek jako zarządcy statków.  [POPRZEDNIA STRONA]
DLA CZŁONKÓW PZZS
POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW wspierają:
2nd MARE FORUM POLAND - Galeria
Fot: C.Spigarski [Oficyna Morska]