ADDRESS:  Polish Ship Managers’ Association Pulaskiego 6 Street 81-368 Gdynia  POLAND 
                          2015-2018© Copyright Polish Ship Managers’ Association
5 lat Green Management w Gdyni Dnia 20 grudnia b.r.  w biurze Green Management sp. z o.o. miała miejsce uroczystość poświęcona 5 rocznicy utworzenia z udziałem prezesa Zarządu Związku i dyrektora zarządzającego Green Management sp. z o.o. - p. Ireneusza Kuligowskiego. Początki obecności Green Management AS w Polsce sięgają 1999 r., kiedy nawiązana została współpraca między norweskim armatorem a IUM Poland Ltd sp. z o.o. [późniejszym Teekay Marine Services Ltd Poland]. W październiku 2008 r. zdecydowano o powołaniu spółki zależnej - Green Management sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, której pierwszym dyrektorem zarządzającym został p. Zbigniew Lulkowski. Następcą Z.Lulkowskiego został w sierpniu 2010 r. p. Ireneusz Kuligowski, który pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. W grudniu 2011 r. zdecydowano o przeniesieniu siedziby przedsiębiorstwa do Gdyni, na ul. Pułaskiego 6. Obecnie Green Management sp. z o.o. sprawuje zarządzanie techniczne i załogowe nad flotą 30 statków przeznaczonych głównie do przewozu ładunków mrożonych i chłodzonych. Załogi statków stanowią w większości obywatele Polski, Rosji, Ukrainy, krajów nadbałtyckich i Filipin. Green Management sp. z o.o. to również powszechnie ceniony i aktywny uczestnik społeczności morskiej - jest członkiem APMAR, KIGM, Norwegian Chamber of Commerce jak również jest jednym z członków założycieli Polskiego Związku Zarządców Statków. Prezesowi Zarządu, pracownikom lądowym jak i kadrze pływającej Green Management sp. z o.o. składamy życzenia kolejnych sukcesów i dalszego rozwoju.
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA DLA CZŁONKÓW PZZS
POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW wspierają: