ADRES: POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
Prezes Ireneusz Kuligowski Laureatem Bursztynowego Steru 12    października    2018    r.    w    trakcie    XIX    Spotkania    Biznesu Morskiego     “Wspólna     Kaczka”     Krajowa     Izba     Gospodarki Morskiej        wręczyła        Nagrody        Bursztynowej        Kaczki, Bursztynowego   Jajka   oraz   (po   raz   pierwszy)   Bursztynowego Steru. Bursztynowy      Ster      to      nagroda      dla      osób      szczególnie zasłużonych      dla      rozwoju      polskiej      gospodarki      morskiej. Pierwszym   laureatem   Nagrody   został   Prezes   PZZS   p.   Ireneusz Kuligowski,   którego   wyróżniono   za   ogromny   wkład   w   rozwój polskiego   ship   managementu   oraz   wysiłki   na   rzecz   stworzenia takich     uwarunkowań     prawnych,     które     spowodują     powrót statków pod polską banderę” .
DLA CZŁONKÓW PZPŻ
PZPŻ wspierają: