ADDRESS:  Polish Ship Managers’ Association Pulaskiego 6 Street 81-368 Gdynia  POLAND 
                          2015-2018© Copyright Polish Ship Managers’ Association
IV Spotkanie Informacyjno-Promocyjne PZZS Gdańsk, 19 stycznia 2017 r. Po zakończeniu VI Walnego Zgromadzenia PZZS, o godzinie 18.00 w Hotelu Qubus rozpoczęło się IV Spotkanie Informacyjno-Promocyjne. W spotkaniu oprócz Członków i Członków Wspierających wzięli udział Goście Specjalni: p. Jan Hornstrup (Soft-Team IS), po raz pierwsi wzięli udział również oficerowie Marynarki Wojennej - kmdr ppor. Rodderick Drake z Royal Navy oraz kmdr ppor. Aleksander Jezielski z polskiej Marynarki Wojennej. Wśród uczestników spotkania byli obecni również m.in. prof. UG dr hab. Dorota Pyć [Katedra Prawa Morskiego WPiA UG], kpt ż.w. Alfred Naskręt [Szkoła Morska w Gdyni]; p. Henryk Piątkowski z Ogólnopolskiego Związku Oficerów i Marynarzy; przedstawiciele Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej [kpt G.Klepacki i kpt.T.Sobieszczański], Stowarzyszenia Starszych Mechaników [p. L.Bar]; Stowarzyszenia Elektryków Okrętowych [p.B.Grzemski], z Polskiego Rejestru Statków p. K.Kołwzan, z branży stoczniowej: p. P. Sikorski z Stoczni Remontowej S.A., r.pr. M.Rzeszewicz z kanc. prawnej MAR LAW, r.pr. B.Biechowski, r.pr. P.Rosicki z kancelarii Rosicki,Grudziński & Co., r.pr. S.Kita oraz wielu innych znamienitych gości. Uczestnikom   spotkania   przedstawiono   również   plany   dotyczące   działań   Związku   w 2017     r.     w     zakresie     promocji     działań     shipmanagementowych     oraz     ogłoszono uchwalenie      na      VI      Walnym      Zgromadzeniu      Kodeksu      Etyki      i      Standardów Działalności ,   który   od   tej   będzie   wiązał   wszystkich   członków   PZZS.   Ten   dokument stanowi   wyraz   dążenia   PZZS   do   upowszechnienia   przestrzegania   dobrych   praktyk   w branży ship managementu. Innym ważnym wydarzeniem organizowanym przez Związek w 2017 jest planowana na wrzesień/październik Konferencja Prawa Morskiego z udziałem polskich i zagranicznych prawników morskich. Związek będzie również [tak jak i w 2016] aktywnym uczestnikiem prac legislacyjnych w ramach Zespołu Trójstronnego. Podczas Spotkania Informacyjno-Promocyjnego Goście Specjalni zaprezentowali:  1) nowe oprogramowanie służące do obsługi “payrollu” załogi – OMEGA SeaManager [J.Hornstrup z Soft Team I/S]; 2) omówienie najnowszej sytuacji wokół piractwa morskiego [kmdr ppor. R.Drake]; Na zakończenie części prezentacyjnej - Członkowie Wspierający p. M.Bulc/p.P.Borejszo z AHB Service sp. z o.o. oraz p. R.Romejko z ROMEKO marine sp. z o.o. zaprezentowali najnowsze rozwiązania i osiągnięcia własnych firm.  Spotkanie zakończyła wspólna kolacja, podczas której kontynuowano zagadnienia poruszone podczas fazy merytorycznej jak i nowe tematy. Uczestnicy Spotkania doszli również do wniosku, że spotkania w podobnym formacie powinny być kontynuowane i służyć jako platforma wymiany doświadczeń, poglądów i idei. Kolejne Spotkanie Informacyjno-Promocyjne zostało zaplanoane na kwiecień 2017 r.  Zdjęcia: R.Stefaniak, Cpt Lobo
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA DLA CZŁONKÓW PZZS
GALERIA SPOTKANIA
POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW wspierają: