ADRES: POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
IX Spotkanie Informacyjno-Promocyjne PZZS odbyło    się    11    października    2018    r.    Głównym    cel    spotkania (“Dynamic   Relationship   between   shipowner   and   shipmanager   - Polish&International   Perspective”)   była   dyskusja   porównawcza na     temat     różnic     pomiędzy     polskim     a     międzynarodowym podejściem   do   zagadnienia   zmieniających   się   relacji   pomiędzy właścicielem statku a zarządzającym  statkiem. Na   samym   początku   wystąpili   prezes   Związku   –   p.   Ireneusz Kuligowski   oraz   kpt   ż.w.   Tadeusz   Hatalski   (Narodowa   Rada Rozwoju   przy   Prezydencie   RP)   przedstawiając   informacje   na temat   projektu   ustawy   przygotowanej   przez   zespół   roboczy   –   o zmianie     niektórych     ustaw     mających     na     celu     ułatwienie rejestracji pod polską banderą. Podstawowe   założenia   ubezpieczenia   społecznego   i   podatków zostało    również    przedstawione    w    filmie    „Przywrócić    Polską Banderę”    zaprezentowanym    przez    TVP3    oraz    Portal    Morski [kliknij tutaj aby obejrzeć] .   Nastąpnie      Kuba      Szymański      (sekretarz      generalny      Inter Manager)   wskazał   na   podstawowe   różnice   w   pojmowaniu   roli ship   managera   oraz   właściciela   statku   w   Polsce   i   na   Zachodzie oraz    doświadczenie    z    wielokulturowymi    załogami,    które    normą w żegludze światowej. Następnie,    nowi    Członkowie    Wspierający    PZZS    –    Zbigniew Foltyński      i      Radosław      Marciniak      z      STBU      Brokerzy Ubezpieczeniowi   sp.   z   o.o.   przedstawili   rozwiązania   w   zakresie ubezpieczeń   morskich.   Ostatnią   prezentację   wieczoru   wygłosił Wojciech    Legieć    z    Exerters    Training    Center,    przedstawiając najnowsze techniki szkolenia z systemu ECDIS. Spotkanie     zakończyło     się     tradycyjną     wspólną     kolacją     i networkingiem.   Kolejny   IPM   zaplanowany   jest   na   styczeń/luty 2019 r.
DLA CZŁONKÓW PZPŻ
PZPŻ wspierają:
Zdjęcia Cezary Spigarski [Oficyna Morska]
GALERIA