ADRES: POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DLA CZŁONKÓW PZPŻ DLA CZŁONKÓW PZPŻ DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
IX Walne Zgromadzenie PZZS  Gdynia, 14.03.2019 r.   Następnie członkowie dotychczasowego Zarządu stwierdzili, iż w ciągu prac nad ustawą o podatkach i ubezpieczeniach społecznych uzyskano znakomitą kombinację wiedzy, doświadczenia i zaangażowania. Jednocześnie poznano wiele osób, które swoim wkładem przyczyniły się do zmiany sytuacji na lepsze oraz rozwoju polskiego ship managmentu. Zaproponowano aby wprowadzić do Statutu Polskiego Związku Zarządców Statków organ honorowy  o charakterze doradczym (think tank) o nazwie Rada Związku.  Propozycja ta spotkała się z pozytywnym przyjęciem. Dokonano zatem wyboru składu Rady, który przedstawia się następująco (wg kolejności wyboru): 1. radca prawny Michał Rzeszewicz  - konsul honorowy Królestwa Norwegii, wieloletni radca prawny polskich przedsiębiorstw żeglugowych oraz aktywny uczestnik Komisji Prawa Morskiego PAN i Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. 2. Sławomir Kalicki - prezes Inter Marine sp. z o.o., Lider Forum Gospodarki Morskiej, dotychczasowy członek Zarządu PZZS 3. Piotr Masny - prezes HMS Assistance S.A. i wieloletni dyrektor zarządzający Seatrans Ship Management Poland, lider panelu ship management, dotychczasowy członek Zarządu PZZS, członek Rady APMAR 4. Waldemar Perchel - prezes Doehle Marine Services, przewodniczący Rady APMAR 5. Tadeusz Hatalski - kpt. ż.w., członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP 6. dr Katarzyna Skrzeszewska - zastępca szefa Katedry Zarządzania i Ekonomii, Uniwersytet Morski w Gdyni 7. prof. UMG Bogumił Łączyński - kpt, ż.w. Katedra Eksploatacji Statku Uniwersytetu Morskiego 8. Lechosław Bar - prezes Fundacji Wspierania Daru Młodzieży 9. radca prawny Bartosz Biechowski - członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego W trakcie zgłaszania wolnych wniosków zaproponowano by wprowadzić do Statutu funkcję honorową - Honorowego Prezesa Polskiego Związku Zarządców Statków i mianować na nią w uznaniu wieloletnich zasług p. Ireneusza Kuligowskiego.  Propozycja spotkała się z poparciem Walnego Zgromadzenia. Wobec braku dalszych propozycji, obrady Walnego Zgromadzenia dobiegły końca.  [POPRZEDNIA STRONA]
PZPŻ wspierają: