ADDRESS:  Polish Ship Managers’ Association Pulaskiego 6 Street 81-368 Gdynia  POLAND 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
II Edycja Konkursu o Nagrodę PZZS dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej                 Polski   Związek   Zarządców   Statków   niniejszym   ogłasza   II   Edycję Konkursu   o   Nagrodę   Polskiego   Związku   Zarządców   Statków   dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej        Nagroda ta ustanowiona została we współpracy z Partnerami:      - Akademią Morską w Gdyni      - Akademią Morską w Szczecinie      - Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni W skład Komitetu Konkursu wchodzą:   Ireneusz Kuligowski [Prezes Zarządu Green Management sp. z o.o.] Sławomir Kalicki [Prezes Zarządu Inter Marine sp. z o.o.] Piotr Masny [Dyr. Gen. Seatrans Shipmanagement Poland sp. z o.o.] Dariusz Jellonnek  [Dyr. Gen. V Ships Poland sp. z o.o.]  Michał   Czerepaniak    [Prezes   Zarządu   Polaris   Usługi   Morskie   sp.   z o.o.] Obserwatorzy nominowani przez Partnerów                dr.   inż   hab.,   kpt   ż.w.   Henryk   Śniegocki   -   Prorektor   ds.   morskich [AM w Gdyni], prof. nadzw. AM w Gdyni         dr    inż.    Agnieszka    Deja    -    Prorektor    ds.    kształcenia    [AM    w Szczecinie],             kmdr   dr.   hab   Dariusz   Bugajski    -   Prorektor   ds.   kształcenia   [AMW   w Gdyni          Termin   przesyłania   zgłoszeń   na   adres   e-mail   sekr@pzzs.pl    upływa w dniu 10 sierpnia b.r.                                         [ZASADY KONKURSU]
DLA CZŁONKÓW PZZS
POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW wspierają: