ADDRESS:  Polish Ship Managers’ Association Pulaskiego 6 Street 81-368 Gdynia  POLAND 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH II Edycja Konkursu o Nagrodę PZZS dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej Polski   Związek   Zarządców   Statków   niniejszym   ogłasza   listę   osób zakwalifikowanych   do   II   Edycji   Konkursu   o   Nagrodę   Polskiego Związku     Zarządców     Statków     dla     Najlepszego     Absolwenta Akademii Morskiej  (w kolejności alfabetycznej)      Jamal Hamoud - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Marcin Konieczny - Akademia Morska w Szczecinie Eric Kulbiej - Akademia Morska w Szczecinie Marek Zbigniew Sojka - Akademia Morska w Szczecinie Maciej Weber - Akademia Morska w Szczecinie Osobom zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy. Konkurs   odbędzie   się   dnia   10   września   o   godz.   9.00   w   Akademii Morskiej   w   Szczecinie   i   będzie   przeprowadzony   w   całości   w   języku angielskim.  
DLA CZŁONKÓW PZZS
POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW wspierają: