ADDRESS:  Polish Ship Managers’ Association Pulaskiego 6 Street 81-368 Gdynia  POLAND 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
II Edycja Konkursu o Nagrodę PZZS dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej odbyła   się   10   września   2018   r.   w   Sali   Senatu   Akademii   Morskiej   w Szczecinie.    Uczestnicy    wykazali    się    wysokim    poziomem    wiedzy praktycznej i teoretycznej, co sprawiło, iż narada Komitet w składzie: Ireneusz Kuligowski Piotr Masny Dariusz Jellonnek   Paweł Kmieciak   w obecności Obserwatorów: dr inż. Agnieszka Deja - Prorektor ds. kształcenia [AM w Szczecinie], kmdr   Jerzy   Janik   (działający   z   upoważnienia   kmdra   dr.   hab   Dariusza Bugajskiego  - Prorektora ds. kształcenia [AMW w Gdyni] po    przeprowadzeniu    zunifikowanego    postępowania    konkursowego niniejszym ogłosiła Zwycięzcą: Erica   Kulbieja   [Absolwenta   Wydziału   Nawigacyjnego   Akademii Morskiej w Szczecinie]  Miejsce      2-gie      zajął      Maciej      Weber      [Absolwent      Wydziału Nawigacyjnego   Akademii   Morskiej   w   Szczecinie]   a   trzecie   miejsce   - Jamal        Hamoud        [Absolwent        Wydziału        Mechaniczno- Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej] Wyróżnienie      Specjalne      przyznane      zostało      Markowi      Sojce   [Absolwentowi   Wydziału   Mechanicznego   Akademii   Morskiej   w Szczecinie]     za     wykazaną     wiedzę,     podejście     do     problemów praktycznych     i     lata     doświadczeń     w     działalności     zawodowej     i społecznej. Ceremonia     rozdania     Nagród     odbędzie     się     w     trakcie     Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni w dniu 12 października 2018 r. Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy!  
DLA CZŁONKÓW PZZS
POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW wspierają:
Zdjęcia Tomasz Kwiatkowski              Weronika Bulicz [Akademia Morska w Szczecinie]
GALERIA