ADRES: POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
III Edycja Konkursu o Nagrodę PZPŻ dla Najlepszego Absolwenta Uczelni Morskiej                 Polski   Związek   Zarządców   Statków   niniejszym   ogłasza   III   Edycję Konkursu     o     Nagrodę     Polskiego     Związku     Przedsiębiorców Żeglugowych    (dawnego    PZZS)    dla    Najlepszego    Absolwenta Uczelni Morskiej        Nagroda ta ustanowiona została we współpracy z Partnerami:      - Uniwersytetem Morskim w Gdyni      - Akademią Morską w Szczecinie      - Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni W skład Komitetu Konkursu wchodzą:   Dariusz Jellonnek  [Dyr. Gen. V Ships Poland sp. z o.o.]  Michał   Czerepaniak    [Prezes   Zarządu   Polaris   Usługi   Morskie   sp.   z o.o.] Cezary Łuczywek [Green Management sp. z o.o.] Arkadiusz   Gronowski   [Fleet   Manager,   Siem   Ship   Management   sp.   z o.o.] Andrzej   Pilarski   [Prezes   Zarządu,   Polskie   Ratownictwo   Okrętowe   sp. z o.o.] Obserwatorzy nominowani przez Partnerów                dr.   inż   hab.,   kpt   ż.w.   Henryk   Śniegocki   -   Prorektor   ds.   morskich [AM w Gdyni], prof. nadzw. AM w Gdyni         dr    inż.    Agnieszka    Deja    -    Prorektor    ds.    kształcenia    [AM    w Szczecinie],             kmdr   dr.   hab   Dariusz   Bugajski    -   Prorektor   ds.   kształcenia   [AMW   w Gdyni          Termin   przesyłania   zgłoszeń   na   adres   e-mail   sekr@pzzs.pl    upływa w dniu 21 sierpnia b.r.                                         [ZASADY KONKURSU]
DLA CZŁONKÓW PZPŻ
PZPŻ wspierają: