ADRES: POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH III Edycja Konkursu o Nagrodę PZPŻ dla Najlepszego Absolwenta Uczelni Morskiej Polski    Związek    Przedsiębiorców    Żeglugowych    niniejszym    ogłasza listę   osób   zakwalifikowanych   do   III   Edycji   Konkursu   o   Nagrodę Polskiego       Związku       Przedsiębiorców       Żeglugowych       dla Najlepszego      Absolwenta      Uczelni      Morskiej       (w      kolejności alfabetycznej)      Stanislaw Czmyr- Uniwersytet Morski w Gdyni Haled Hamoud - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Piotr Korlak - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Angelika Zalewska- Akademia Morska w Szczecinie Osobom zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy. Konkurs    odbędzie    się    dnia    23    września    o    godz.    12.00    i    będzie przeprowadzony w całości w języku angielskim.  
DLA CZŁONKÓW PZPŻ
PZPŻ wspierają: