ADRES: POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
REZULTATY III Edycji Konkursu o Nagrodę PZPŻ dla Najlepszego Absolwenta Uczelni Morskiej III   Edycja   Konkursu   o   Nagrodę   PZPŻ   dla   Najlepszego   Absolwenta Uczelni    Morskiej    odbyła    się    23    września    2019    r.    w    Sali    Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Komitet w składzie: Dariusz Jellonnek Cezary Łuczywek Andrzej Pilarski Lechosław Bar (z upoważnienia p. Arkadiusza Gronowskiego)     w obecności Obserwatorów:                         dr.    inż    hab.,    kpt    ż.w.    Henryk    Śniegocki     -    Prorektor    ds. morskich [AM w Gdyni], prof. nadzw. AM w Gdyni                      dr   inż.   Agnieszka   Deja    -   Prorektor   ds.   kształcenia   [AM   w Szczecinie],                         kmdr   dr.   hab   Dariusz   Bugajski    -   Prorektor   ds.   kształcenia [AMW w Gdyni po    przeprowadzeniu    zunifikowanego    postępowania    konkursowego niniejszym ogłosiła Zwycięzcą: Stanisława     Czmyra     [Absolwenta     Wydziału     Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni]  Miejsce    2-gie    zajęła    Angelika    Zalewska    [Absolwentka    Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie] Komitet   zdecydował   również   o   wyróżnieniu   Piotra   Korlaka   i   Haleda Hamouda. Ceremonia     rozdania     Nagród     odbędzie     się     w     trakcie     Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni w dniu 11 października 2019 r. Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy!  
DLA CZŁONKÓW PZPŻ
PZPŻ wspierają: