ADRES: POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
Konkurs o Nagrodę PZZS dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej                    Polski   Związek   Zarządców   Statków,   uwzględniając   doniosłą   rolę polskich   marynarzy   w   sukcesie   polskiego   ship   managementu   jak również    wiążącą    się    z    tym    konieczność    dbania    o    najwyższe standardy   wyszkolenia   marynarzy,   niniejszym   ogłasza   ustanowienie nowej   nagrody   -   Nagrody   Polskiego   Związku   Zarządców   Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej        Nagroda ta ustanowiona została we współpracy z Partnerami:      - Akademią Morską w Gdyni      - Akademią Morską w Szczecinie      - Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni      W skład Komitetu Konkursu wchodzą:            Ireneusz   Kuligowski   [prezes   Zarządu   Green   Management   sp.   z o.o.]      Sławomir Kalicki [Prezes Zarządu Inter Marine sp. z o.o.]             Piotr   Masny   [Prezes   Zarządu   Seatrans   Shipmanagement   Poland sp. z o.o.]                Michał   Czerepaniak    [Prezes   Zarządu   Polaris   Usługi   Morskie   sp.   z o.o.]     Obserwatorzy nominowani przez Partnerów                dr.   inż   hab.,   kpt   ż.w.   Henryk   Śniegocki   -   Prorektor   ds.   morskich [AM w Gdyni], prof. nadzw. AM w Gdyni         dr    inż.    Agnieszka    Deja    -    Prorektor    ds.    kształcenia    [AM    w Szczecinie],             kmdr   dr.   hab   Dariusz   Bugajski    -   Prorektor   ds.   kształcenia   [AMW   w Gdyni          Termin   przesyłania   zgłoszeń   na   adres   e-mail   sekr@pzzs.pl    upływa w dniu 11 sierpnia b.r.                                         [ZASADY KONKURSU] [Aktualizacja   z   dnia   18.08.]    -   do   I   Etapu   Konkursu   zakwalifikowano 5   osób.   Komitet   zdecydował,   iż   I   Etap   odbędzie   się   dnia   7   września b.r.   o   godz.   14.00   w   Szkole   Morskiej   w   Gdyni,   zamiast   8   września [jak to było planowane pierwotnie]
DLA CZŁONKÓW PZPŻ
PZPŻ wspierają: