ADRES:  POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DLA CZŁONKÓW PZPŻ DLA CZŁONKÓW PZPŻ
LINKI Związek Armatorów Polskich http://www.polshipowners.pl/  Związek Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych w Gdyni (APMAR) http://apmar.org.pl/  Uniwersytet Morski w Gdyni https://www.umg.edu.pl/ Akademia Morska w Szczecinie http://www.am.szczecin.pl Krajowa Izba Gospodarki Morskiej http://www.kigm.pl Ministerstwo Gospodarki  Morskiej i Żeglugi Śródlądowej https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska Kancelarie Prawne “MAR LAW” Michał Rzeszewicz i “MAR CONSULT” Krzysztof Kochanowski http://www,mar-consult.com/index.html Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Biechowski http://www.biechowski.com/
PZPŻ wspierają: