ADRES:  POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DLA CZŁONKÓW PZZS DLA CZŁONKÓW PZZS
 CZŁONKOWIE     Polskiego Związku Zarządców Statków           Proszę nacisnąć na klikalne logo        WYKAZ CZŁONKÓW PZZS [PDF] Ogólny tonaż:  2,5 mln DWT Ogólna liczba statków pod zarządem członków PZZS: 250
POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW wspierają: