ADRES: POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
Projekt ustawy PZZS o zmianie  niektórych ustaw mający na celu ułatwienie rejestracji pod polską banderą W    związku    z    zakończeniem    prac    nad    projektem    ustawy    o zmianie   niektórych   ustaw   w   celu   ułatwienia   rejestracji   statków pod   polską   banderę,   prowadzonych   z   udziałem   przedstawicieli Narodowej   Rady   Rozwoju   przy   Prezydencie   Rzeczypospolitej Polskiej,     Polski     Związek     Zarządców     Statków     przedstawia projekt    opracowany    przez    zespół    ekspercki    powołany    przez Związek. Niniejszy    projekt    powstał    po    konsultacjach    z    podmiotami aktywnymi    w    środowisku    polskiej    gospodarki    morskiej.    W pracach nad projektem opracowano następujące dokumenty: - projekt ustawy - projekt założeń projektu ustawy - ocena skutków regulacji (OSR) wraz z załącznikami Cały projekt jest zamieszczony tutaj: [link] Zapraszamy     do     zapoznania     się     z     naszym     projektem     i przyłączenia   się   do   dyskusji   w   jaki   sposób   spowodować,   aby armatorzy   chcieli   rejestrować   swoje   statki   w   polskim   rejestrze, a marynarze pracować na statkach pod polską banderą.
DLA CZŁONKÓW PZPŻ
PZPŻ wspierają: