ADDRESS:  Polish Ship Managers’ Association Pulaskiego 6 Street 81-368 Gdynia  POLAND 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DLA CZŁONKÓW PZZS DLA CZŁONKÓW PZZS DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
Polski Związek Zarządców Statków na „Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni 2017”  Gdynia, 13.10.2017 r.   Zwieńczeniem całego dnia aktywności Związku był kolejny już panel ship management. Podobnie jak w poprzednich latach, zainteresowanie tematyką ship managementu było tak duże, iż nie starczyło miejsc siedzących dla wszystkich zainteresowanych.  Liderem Panelu był Piotr Masny [Seatrans Ship Management Poland sp. z o.o.], zaś udział w panelu wzięli następujący prelegenci: Poseł na Sejm RP Dorota Arciszewska Mielewczyk –  przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Profesor AM dr hab. inż, kpt Wojciech Ślączka – Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie Kpt Waldemar Perchel – Prezes Zarządu Dohle Marine Services Europe, członek Rady Związku Agentów i Morskich Przedstawicielstw Rekrutacyjnych [APMAR] Kpt. Dariusz Jellonnek – dyrektor generalny V Ships Poland sp. z o.o., członka Polskiego Związku Zarządców Statków W trakcie panelu poruszono następujące zagadnienia: 1) Zalety i niedociągnięcia obecnego systemu szkolenia marynarzy w Polsce; 2) Uregulowania prawne dotyczące podatków i ubezpieczenia społecznego marynarzy – stan obecny oraz postulaty na przyszłość; 3) Sytuacja na światowym morskim rynku pracy i perspektywy polskich marynarzy Zarówno Prelegenci jak i uczestnicy panelu zgodzili się, iż niezbędne jest kompleksowe uregulowanie  sytuacji  prawnej marynarzy  w       Polsce pod względem ubezpieczeń społecznych i podatków marynarskich. Należy również przedsięwziąć kroki mające na celu zmienić sposób postrzegania gospodarki morskiej przez społeczeństwo oraz zreformować system kształcenia marynarzy w celu podtrzymania obecnego wysokiego poziomu kadr w dobie coraz ostrzejszej konkurencji na morskim rynku pracy.                [Zobacz: wcześniejsze wydarzenia na FGM 2017]
POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW wspierają:
PZZS NA FGM 2017 - GALERIA - Panel Ship Management
Fot: C.Spigarski [Oficyna Morska], R.Stefaniak