ADDRESS:  Polish Ship Managers’ Association Pulaskiego 6 Street 81-368 Gdynia  POLAND 
                          2015-2018© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DLA CZŁONKÓW PZZS DLA CZŁONKÓW PZZS DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
Polski Związek Zarządców Statków na „Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni 2017”  Gdynia, 13.10.2017 r. Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni to jedno z najważniejszych wydarzeń w morskim kalendarzu Pomorza. Co roku bierze w nim udział prawie tysiąc uczestników. Nie mogło zatem zabraknąć na nim reprezentantów PZZS, którzy tego roku postanowili nadać nowy wymiar obecności Związku w życiu polskiej gospodarki morskiej. Członkowie Zarządu PZZS – Prezes Ireneusz Kuligowski [Green Management sp. z o.o.] oraz Piotr Masny [Seatrans Ship Management Poland sp. z o.o.] wraz z wiceprezydent Gdyni – Katarzyną Gruszecką Spychałą oraz prezesem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pawłem Lulewiczem wzięli udział w audycji „Ludzie i Pieniądze” [prow. Iwona Wysocka],emitowaną od poniedziałku do piątku w Radiu Gdańsk. Kluczową sprawą podnoszoną w trakcie audycji był brak świadomości społecznej co do znaczenia gospodarki morskiej dla gospodarki Polski oraz jak uregulowania odnośnie podatków i ubezpieczeń utrudniają „powrót pod polską banderę”. Zwrócono przy tym uwagę na fakt, iż obecne trendy światowe wskazują na odejście od pojmowania bandery jako celu samego w sobie w kierunku środka do osiągnięcia celów np. fiskalnych. Ponadto, Polska poprzez swój potencjał, mogłaby utworzyć unikalne w skali światowej centrum zarządzania statkami tj. POMERANIAN SHIP MANAGEMENT CENTER, które zapewniłoby powrót Polski na morską mapę świata. W trakcie Forum, na uroczystej ceremonii wręczono Nagrody dla uczestników Konkursu PZZS na Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej. Zadaniem tej inicjatywy jest umożliwienie startu absolwentom rozpoczynającym swoją drogę zawodową jak również celu propagowanie idei ship managementu w społeczeństwie polskim. Zwycięzcą I Edycji Konkursu został Adrian Groman [Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni], który uzyskał nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 PLN jak również możliwość zatrudnienia na marynarskiej umowie o pracę u wybranego Członka PZZS. II miejsce natomiast zajął Aleksander Wolak (Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie) natomiast III miejsce uzyskała Kamila Kaffka (Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni). Obojgu przyznano również nagrody pieniężne w wysokości po 2.500 PLN każda. Nagrody osobiście wręczyli osobiście Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Konkursu – Prezes Zarządu PZZS Ireneusz Kuligowski [Green Management sp. z o.o.] oraz członkowie Zarządu PZZS - Sławomir Kalicki [Inter Marine sp. z o.o., Lider Forum] oraz Piotr Masny [ Seatrans Ship Management Poland sp. z o.o.].  Kolejna Edycja Konkursu zostanie ogłoszona w lutym 2018 r. [Zobacz: Panel Ship Management na FGM 2017]
POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW wspierają:
PZZS NA FGM 2017 - GALERIA
Fot: C.Spigarski [Oficyna Morska], R.Stefaniak