ADRES: POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
Rezultaty Konkursu o Nagrodę PZZS dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej Komitet   Konkursu   Polskiego   Związku   Zarządców   Statków   o   Nagrodę Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej w składzie: Ireneusz Kuligowski Sławomir Kalicki Dariusz Jellonnek   [działający z upoważnienia Piotra Masnego] Paweł Kmieciak  [działający z upoważnienia Michała Czerepaniaka przy współudziale Obserwatorów: dr     inż.    Agnieszka     Deja     -     Prorektor     ds.     kształcenia     [AM     w Szczecinie], kmdr   dr.   hab   Dariusz   Bugajski    -   Prorektor   ds.   kształcenia   [AMW   w Gdyni po   przeprowadzeniu   ujednoliconego   postępowania   konkursowego   w dniu 7 września 2017 r. niniejszym ogłasza:              p.   Adriana   Gromana    [Absolwenta   Wydziału   Nawigacji   i   Uzbrojenia Akademii     Marynarki     Wojennej     w     Gdyni]     Zwycięzcą     I     Edycji Konkursu   o   Nagrodę   Polskiego   Związku   Zarządców   Statków   dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej.   oraz przyznaje wyróżnienia: p.Aleksandrowi   Wolakowi   [Absolwentowi   Wydziału   Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie] p.   Kamili   Kaffka    [Absolwentce   Wydziału   Nawigacyjnego   Akademii Morskiej w Gdyni] Uroczyste   wręczenie   Nagrody   i   wyróżnień   będzie   miało   miejsce   na najbliższym   Forum   Gospodarki   Morskiej   w   Gdyni   [13   października 2017 r.]. Laureatom serdecznie gratulujemy!   
DLA CZŁONKÓW PZPŻ
PZPŻ wspierają: