ADRES:  POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania
                          2015-2018© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DLA CZŁONKÓW PZZS DLA CZŁONKÓW PZZS
STRUKTURA PZZS Zarząd I. Kuligowski - Prezes Zarządu S. Kalicki P. Masny D. Jellonnek M. Czerepaniak Komisja Rewizyjna    A.Bołądź - Przewodniczący Komisji G.Kuligowski R. Stefaniak Sekretarz Związku  
POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW wspierają: