ADDRESS:  Polish Ship Managers’ Association Pulaskiego 6 Street 81-368 Gdynia  POLAND 
                          2015-2018© Copyright Polish Ship Managers’ Association
V Spotkanie Informacyjno-Promocyjne PZZS “Why Poland is a Place to Be” Gdynia, 6 kwietnia 2017 r. 6   kwietnia   b.r.   w   siedzibie   DNV   GL   Poland   w   Gdyni   przy   ul.   Łużyckiej   6E odbyło   się   5-te   już   Spotkanie   Informacyjno-Promocyjne   [Information   &   Promotion Meeting – IPM]. Tematem spotkania było „Why Poland is a Place to Be?”. Spotkanie    rozpoczęło    się    od    wspólnej    prezentacji    członka    Zarządu    –    p. Piotra    Masnego    [Seatrans    Ship    Management    Poland    sp.    z    o.o.]    oraz    sekretarza Związku   -   Radosława   Stefaniaka,   na   której   zaprezentowano   aktywność   Związku   w okresie    styczeń-kwiecień    2017    r.    Szczegółowo    omówiono    zwłaszcza    działania Związku   mające   na   celu   prawne   uregulowanie   sprawy   podatków   i   ubezpieczeń społecznych     marynarzy     pływających     na     statkach     handlowych     w     żegludze międzynarodowej. Omówiono   również   działalność   Związku   na   płaszczyźnie   promocyjnej   [tj. uczestnictwo     w     MARE     FORUM     POLAND     2017      i     FORUM     GOSPODARKI MORSKIEJ    2017 ]    jak    i    edukacyjnej    m.in.    wsparcia    studiów    podyplomowych Modern    Ship    Management    czy    utworzenie    nowych    nagród    mających    na    celu wyróżnienie najzdolniejszych studentów i absolwentów uczelni morskich. Fazę   prezentacji   rozpoczęli   gospodarze   Spotkania   -   wice-prezydent   zarządu DNV   GL   –   p.   Henrik   Bach    przedstawił   historię   działalności   DNV   GL   w   Polsce, datującą    już    od    1964    r.    [utworzenie    stacji    badawczej    przy    Stoczni    Gdańskiej].      Wskazał    przy    tym,    iż    jednym    z    kluczowych    czynników        przy    podejmowaniu decyzji    o    wielkich    inwestycjach    DNV    GL    w    Polsce    była    dostępność    wysoce wykwalifikowanej siły roboczej. Nie   tylko   DNV   GL   podjęło   decyzję   w   oparciu   o   ten   niezmiernie   istotny czynnik.     Na     podobne     rozwiązanie     zdecydował     się     również     TTS ,     którego przedstawiciele     –     p.     Dorota     Morka     i     p.     Marcin     Naruszewicz     przedstawili zebranym gościom pierwszą stację serwisową w Polsce. Warto   wspomnieć   również   i   o   prezentacjach   natury   technicznej   -      p.   Piotr Olszewski   z   Piotr   Olszewski   PLASTMAL   wraz   z   asystentem   zademonstrowali działanie   w   praktyce   uszlachetniacza   metalu   do   przekładni,   kompresorów,   maszyn hydraulicznych,     silników     spalinowych,     skrzyń     biegów     i     innych     urządzeń przemysłowych – tj. MOTOR LIFE PROFESSIONAL. Na   zakończenie   części   prezentacyjnej   IPM   -   Magdalena   Borejszo-Bulc   i Jacek   Dehnel    przedstawili   ofertę   gdańskiej   firmy   AHB   Service   sp.   z   o.o.    opartą   o wieloletnie doświadczenie w zakresie rewitalizacji i naprawy silników okrętowych.  Na    tak    przełomowym    pod    wieloma    względami    Spotkaniu    nie    mogło zabraknąć   również   i   dziennikarzy,   na   czele   z   ekipą   TVP3   z   Aleksandrem   Goskiem. Nie zabrakło też i chęci ze strony gości na udzielenie wywiadów. Spotkanie   następnie   przeniosło   się   do   Kantyny   DNV   GL,   gdzie   uczestnicy spotkania   –   przy   wspólnej   kolacji   –   przystąpili   do   dyskusji   na   różne   poruszone   w trakcie     Fazy     Informacyjnej     tematy     i     wysłuchali     krótkiej     prezentacji     Gościa Specjalnego     poprzedniego     IPM     -     Jana     Hornstrupa      [ Soft     Team     I/S ,     Dania] programu OMEGA SEAMANAGER Mając   nadzieję   na   kontynuację   nawiązanych   tego   dnia   kontaktów,   Polski Związek    Zarządców    Statków    oświadczył        iż        kolejne    Spotkanie    Informacyjno- Promocyjne odbędzie się pomiędzy 15 czerwca a 15 lipca b.r. Z djęcia:   C.Spigarski [Oficyna Morska]
DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA DLA CZŁONKÓW PZZS
GALERIA SPOTKANIA
POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW wspierają: