ADRES: POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DLA CZŁONKÓW PZPŻ DLA CZŁONKÓW PZPŻ DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
VI Spotkanie Informacyjno-Promocyjne „How Maritime Support Services may contribute to the creation of the Pomeranian Ship Management Center?”  Gdynia, 07.09.2017 r. 7   września   b.r.   w Auli   Szkoły   Morskiej   w   Gdyni   przy   ul.   Polskiej   13a   odbyło   się VI   Spotkanie   Informacyjno-Promocyjne   [Information   &   Promotion   Meeting   –   w skrócie:   IPM]   Polskiego   Związku   Zarządców   Statków.   Tematem   spotkania   była potencjalna   rola   gałęzi   wspomagających   przy   tworzeniu   projektowanego   centrum zarządzania statkami – Pomeranian Ship Management Center. Podobnie   jak   i   przy   poprzednich   wydarzeniach,   VI   IPM   zgromadził   licznych gości     -     reprezentujących     armatorów,     towarzystwa     klasyfikacyjne,     banki, akademie    morskie    w    Gdyni    i    Szczecinie,    Uniwersytet    Gdański,    stocznie [Remontowa,   Nauta,   SMW],   dostawców   części   zamiennych,   dostawców   farb   i wielu innych znamienitych gości. Spotkanie   rozpoczęło   się   od   krótkiej   prezentacji   członków   Zarządu   Polskiego Związku    Zarządców    Statków    -    p.    Ireneusza    Kuligowskiego    i    p.    Sławomira Kalickiego.    Zaprezentowano   osiągnięcia   Związku   od   czasu   ostatniego   IPM-u   tj. aktywne   uczestnictwo   w   pracach   zespołu   trójstronnego   i   na   2nd   Mare   Forum Poland   [16   maja   2017   r.],   przedstawiono   również   obecnych   na   sali   laureatów   I Edycji    Konkursu    Polskiego    Związku    Zarządców    Statków    na    Najlepszego Absolwenta   Akademii   Morskiej,   który   odbył   się   kilka   godzin   wcześniej   tego samego dnia. Uroczyste   wręczenie   Nagród   dla   Zwycięzcy   i   osób   wyróżnionych   odbędzie   się   na najbliższym   Forum   Gospodarki   Morskiej   2017,   w   trakcie   którego   PZZS   będzie prowadził panel ship management. Następnie      instruktorzy      i      twórcy      pod      przewodnictwem       p.      Zbigniewa Byczyńskiego    przedstawili   gościom   posiadane   przez   Szkołę   Morską   symulatory 3D,    w    tym    m.in.    nowoczesny    symulator    DP    klasy   A    jak    również    symulator siłowni. Później,    Gość    Specjalny    z    Hamburga    –    p.    Aleksander    Niemas     przedstawił najnowszą   ofertę   grupy   MARCURA   w   zakresie   morskich   rozliczeń   finansowych, ze   szczególnym   uwzględnieniem   problematyki   zapewnienia   bezproblemowego przepływu wynagrodzeń marynarzy oraz transferów kapitałowych. Ostatnią prezentację tego wieczoru wygłosiła p. Joanna Feret reprezentująca najnowszego Członka Wspierającego Polskiego Związku Zarządców Statków – Medica Assistance S.A - oferującego usługi medyczne dla marynarzy i ich rodzin. Spotkanie przeszło następnie do hallu Szkoły Morskiej, gdzie goście – przy wspólnej kolacji – przystąpili do dyskusji na poruszone w trakcie Fazy Informacyjnej tematy. Kolejny, 7-my IPM Polskiego Związku Zarządców Statków planowany jest na styczeń 2018 r
PZPŻ wspierają:
VI IPM - Galeria
Fot: C.Spigarski [Oficyna Morska]      Cz. Romanowski [PROMARE sp. z o.o.]