ADRES: POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH Ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DLA CZŁONKÓW PZPŻ DLA CZŁONKÓW PZPŻ DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
VII Spotkanie Informacyjno-Promocyjne „Polish Flag - Return to Prominence?”  Gdynia, 15.02.2018 r.   VII Spotkanie Informacyjno-Promocyjne Polskiego Związku Zarządców Statków odbyło się 15 lutego b.r. w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia reprezentantów Zarządu – Prezesa p. Ireneusza Kuligowskiego oraz Piotra Masnego, którzy powitali zgromadzonych gości i przedstawili działania Związku w trakcie całego roku 2017 jak również zaprezentowali główne założenia strategii na rok 2018. By promować Polskę jako dynamiczne centrum rozwijającej się branży ship managementowej, współpraca pomiędzy partnerami aktywnymi w różnych sferach gospodarczych oraz analiza udanych rozwiązań jest niezmiernie istotna. Goście Specjalni z Malty – p. Godwin Xerri oraz Silvan Fleri z Combined Maritime Services zaprezentowali najnowsze rozwiązania dotyczące m.in. podatku tonażowego, rejestracji statków, mortgage’u które sprawiły, iż ocena działalności państwa bandery diametralnie się polepszyła. Następnie wystąpienie dr Katarzyny Skrzeszewskiej (Akademia Morska w Gdyni) przedstawiła rezultaty swoich badań statystycznych na temat znaczenia Polski w ogólnym krajobrazie światowej gospodarki morskiej. Ostatnią prezentację w charakterze Gościa Specjalnego wygłosił kpt. Tadeusz Hatalski z Narodowego Centrum Rozwoju przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeju Dudzie, który przedstawił swój pogląd co należy zrobić aby odwrócić proces zaniku polskiej flagi na morzach i oceanach świata. Główną konkluzją spotkania było stwierdzenie, iż Polska – pomimo niesamowitego potencjału proponowanego centrum ship managementowego – nie będzie w stanie w pełni rozwinąć gospodarki morskiej o ile nie będzie woli politycznej do zmiany sytuacji dotyczącej podatków i zabezpieczenia społecznego marynarzy. Zważywszy fakt, iż koszty związane z załogą stanowią 50-60% ogólnej liczby kosztów operacyjnych (i jest to trend światowy) – niniejsza kwestia powinna zająć należny priorytet przy jakiejkolwiek dyskusji o rozwoju gospodarki morskiej w Polsce.
PZPŻ wspierają:
Galeria VII IPM
Fot: C.Spigarski [Oficyna Morska]