ADDRESS:  Polish Ship Managers’ Association Pulaskiego 6 Street 81-368 Gdynia  POLAND 
                          2015-2019© Copyright Polish Ship Managers’ Association
DLA CZŁONKÓW PZZS DLA CZŁONKÓW PZZS DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA
X Spotkanie Informacyjno-Promocyjne Gdynia, 14 marca 2019   Po zakończeniu IX Walnego Zgromadzenia przystąpiono do X Spotkania Informacyjno-Promocyjnego - organizowanego cokwartalnie eventu, którego głównym celem jest promocja działalności Związku,  wymiana doświadczeń oraz kultywowanie relacji między podmiotami i osobami aktywnymi w różnych gałęziach gospodarki morskiej. W rezultacie obrad Walnego Zgromadzenia, powołano nowych Członków Zarządu (Dariusz Jellonnek został Prezesem, Michał Czerepaniak pozostał na funkcji Członka Zarządu, natomiast do Zarządu weszli Cezary Łuczywek, Arkadiusz Gronowski i Andrzej Pilarski) oraz poinformowano o utworzeniu Rady Związku - organu doradczego Związku, w skład którego weszli: mec. Michał Rzeszewicz, Sławomir Kalicki, Piotr Masny, kpt. ż.w. Waldemar Perchel, kpt. ż.w. Tadeusz Hatalski, dr Katarzyna Skrzeszewska, prof. UMG Bogumił Łączyński, Lechosław Bar i mec. Bartosz Biechowski. Spotkanie otworzył Honorowy Prezes Polskiego Związku Zarządców Statków - p. Ireneusz Kuligowski. W trakcie spotkania uhonorowano pierwszego Prezesa Zarządu p. Ireneusza Kuligowskiego za wielkie zasługi dla rozwoju polskiego ship managementu oraz 52 lata aktywnej i wyjątkowo owocnej pracy zawodowej. Przedstawiono również plan działania na rok 2019-2020 jak również czołowe osiągnięcia Związku w roku 2018. Pierwszą prezentację wieczoru wygłosił nowo wybrany członek Zarządu PZZS i członek Komisji Prawa  Morskiego PAN kpt. ż.w. Cezary Łuczywek  który przedstawił pozycję ship managera w prawie polskim. Następnie, Gość Specjalny IPM - p. Katarzyna Pilczuk zaprezentowała ofertę firmy Prudential w zakresie morskich ubezpieczeń osobowych. Ostatnią prezentację wygłosili reprezentanci nowego Członka Wspierającego PZZS -p. Kamil Sajek i p. Sylwia Czechura z MAEM sp. z o.o.. Firma, która zaczęła działalność jako niewielki zakład, obecnie jest jednym z czołowych dostarczycieli części zamiennych do produktów takich firm jak Alfa Laval, Desmi, Kral czy Allweiler. W trakcie Spotkania kilka minut poświęcono również planowanemu na II połowę maja następnemu IPM, na którym zapowiedziano obecność przedstawicieli firmy ubezpieczeniowej Georg Duncker z Hamburga - Wolfganga Reissa i Moritza Sandkuehlera. Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją i networkingiem.
POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW wspierają:
Galeria X IPM
Proszę kliknąć zdjęcie aby powiększyć